CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LỚN NHẤT VIỆT NAM

Đại học Tây Đô

Cập nhật: 10/11/2020

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học Tây Đô
 • Tên tiếng Anh: Tay Do University (TDU)
 • Mã trường: DTD
 • Loại trường: Dân lập
 • Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2
 • Địa chỉ: 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ (Trần Chiên), P. Lê Bình, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ
 • SĐT: 02923.840666 - 02923.840222 - 02923.740768
 • Email : admin@tdu.edu.vn
 • Website: http://www.tdu.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/TayDoUniversity/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

I. Thông tin chung

1. Thời gian xét tuyển

- Phương thức xét học bạ:

 • Đợt 01 đến hết ngày 19/9/2020 (ngày nhập học dự kiến ngày 20/9/2020).
 • Đợt 02 từ ngày 20/9/2020 đến hết ngày 07/10/2020.
 • Đợt 03 từ ngày 08/10/2020 đến hết ngày 27/10/2020.

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2. Đối tượng tuyển sinh

 • Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm 2020 và những năm trước.

3. Phạm vi tuyển sinh

 • Tuyển sinh trên phạm vi cả nước

4. Phương thức tuyển sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

 • Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (xét học bạ).
 • Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT.
 • Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2020 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
 • Xét tuyển dựa vào kết quả thi do trường Đại học Tây Đô tổ chức (dự kiến).

4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT

a. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (xét học bạ)

– Hình thức 1: Xét dựa vào kết quả học tập của cả năm học lớp 12 và kết quả tốt nghiệp THPT với các tiêu chí sau:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Đối với ngành Dược tổng điểm trung bình chung của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 24.0 điểm trở lên và học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi.

+ Đối với ngành Điều dưỡng tổng điểm trung bình chung của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 19.5 điểm trở lên và học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên.

+ Các ngành còn lại tổng điểm trung bình của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 16.5 điểm trở lên.

– Hình thức 2: Xét dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 10, cả năm lớp 11, học kỳ I lớp 12 và kết quả tốt nghiệp THPT với các tiêu chí sau:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Đối với ngành Dược tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 24.0 điểm trở lên và học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi.

+ Đối với ngành Điều dưỡng tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 19.5 điểm trở lên và học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

+ Các ngành còn lại tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 16.5 điểm trở lên.

– Hình thức 3: Xét dựa vào kết quả học tập của cả năm học lớp 11, học kỳ I lớp 12 và kết quả thi THPT với các tiêu chí sau:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Đối với ngành Dược tổng điểm trung bình chung cả năm học lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 24.0 điểm trở lên và học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi.

+ Đối với ngành Điều dưỡng tổng điểm trung bình chung cả năm học lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 19.5 điểm trở lên và học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

+ Các ngành còn lại tổng điểm trung bình chung cả năm học lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm môn xét tuyển đạt từ 16.5 điểm trở lên.

b. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT

+ Đối với ngành Dược và Điều dưỡng điểm xét tuyển bằng ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.

+ Các ngành còn lại điểm xét tuyển bằng ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do trường Đại học Tây Đô quy định sau khi có kết quả thi THPT.

c. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2020 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2020 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức và có kết quả đạt từ mức điểm xét tuyển do Trường Đại học Tây Đô quy định.

d. Xét tuyển dựa vào kết quả thi do trường Đại học Tây Đô tổ chức (dự kiến)

Điều kiện nhận hồ sơ thi tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Riêng đối với ngành Dược học và Điều dưỡng Thí sinh cần phải có thêm các tiêu chí sau:

+ Ngành Dược học: Thí sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên;

+ Ngành Điều dưỡng: Thí sinh sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,5 trở lên.

4.3 Chính sách ưu tiên và xét tuyển thẳng

 • Thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

5. Học phí

 • Đang cập nhật.

II. Các ngành tuyển sinh

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Kế toán

7340301

A00, A01, D01, C04

Tài chính ngân hàng

7340201

A00, A01, D01, C04

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, D01, C04

Luật kinh tế

7380107

C00, D14, D84, D66

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

A00, A01, D01, C04

Công nghệ thông tin

7480201

A00, A02, A01, C01

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

7510301

A00, A02, A01, A02

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

7510102

A00, A02, A01, C01

Nuôi trồng thủy sản

7620301

A00, A01, B00, D07

Công nghệ thực phẩm

7540101

A00, A02, A01, C01

Thú y

7640101

B00, A06, B02, C02

Dược học

7720201

A00, B00, D07, C02

Điều dưỡng

7720301

A02, B00, D08, B03

Văn học

7229030

C04, C00, D14, D15

Việt Nam học

7310630

D01, C00, D14, D15

Ngôn ngữ Anh

7220201

D01, D14, D15, D66

Quản lý đất đai

7850103

A00, A01, B00, D01

Quản lý tài nguyên - môi trường

7850101

A00, A01, B00, D01

Marketing

7340115

A00, A01, D01, C04

Kinh doanh quốc tế

7340120

A00, A01, D01, C04

Quản trị khách sạn

7810201

D01, C00, D14, D15

Du lịch

7810101

D01, C00, D14, D15

Chăn nuôi

7620105

A00, B00, A02, D08

*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn của trường Đại học Tây Đô như sau:

Ngành học

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Xét theo điểm thi THPT QG

Xét theo học bạ THPT

Xét theo điểm thi THPT QG

Xét theo học bạ THPT

Xét theo KQ thi THPT

Kế toán

14

18

14

18

15

Tài chính - ngân hàng

14

18

14

18

15

Quản trị kinh doanh

14

18

14

18

15

Luật kinh tế

14

18

14

18

15

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

14

18

14

18

15

Marketing

-

-

14

18

15

Kinh doanh quốc tế

-

-

14

18

15

Công nghệ thông tin

14

18

14

18

15

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

14

18

14

18

15

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

14

18

14

18

15

Nuôi trồng thủy sản

14

18

14

18

15

Công nghệ thực phẩm

14

18

14

18

15

Kỹ thuật môi trường

14

18

-

-

 

Thú y

14

18

14

18

15

Chăn nuôi

-

-

14

18

15

Dược học

14

18

20

18

21

Điều dưỡng

14

18

18

18

19

Văn học

14

18

14

18

15

Việt Nam học

14

18

14

18

15

Du lịch

-

-

14

18

15

Quản trị khách sạn

-

-

14

18

15

Ngôn ngữ Anh

14

18

14

18

15

Quản lý đất đai

14

18

14

18

15

Quản lý tài nguyên – môi trường

14

18

14

18

15

Truyền thông đa phương tiện

 

 

 

 

15

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Đại Học Tây Đô
Trường Đại Học Tây Đô từ trên cao
Thư viện trường Đại Học Tây Đô

 

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: tuyensinhso.com@gmail.com

Thông tin liên hệ
 • tuyensinhso.com@gmail.com
DMCA.com Protection Status
Giới thiệu | Bản quyền thông tin | Chính sách bảo mật